Ergotherapie Haan
Behandeling, begeleiding en advies voor volwassenen en ouderen - gemeente het Hogeland en omgeving


'Ieder mens heeft recht op kwaliteit van leven en moet kunnen deelnemen aan het dagelijks leven met al haar uitdagingen’

Ergotherapie helpt mensen bij het behouden en vergroten van hun zelfstandigheid

Ergotherapie stelt mensen in staat hun zelfstandigheid en draagkracht te behouden én te vergroten. Deze zelfstandigheid kan (tijdelijk) verminderd zijn, bijvoorbeeld door een lichamelijk of psychisch probleem of een vertraagde ontwikkeling. Door de mogelijkheden van de cliënt optimaal te benutten (wat kan hij of zij nog wel), stelt de ergotherapeut de cliënt in staat om betekenisvolle, dagelijkse activiteiten zelf weer uit te voeren waardoor zijn of haar zelfstandigheid groter wordt.


Dagelijkse betekenisvolle activiteiten

Dagelijkse betekenisvolle activiteiten omvatten alle handelingen of taken die het dagelijks leven zin en betekenis geven. Dat kunnen dingen zijn zoals zelf wassen en aankleden, ontbijt klaar maken, boodschappen doen, maar ook goed functioneren op school of op het werk of deelnemen aan sociale (sport)activiteiten.


Advies, training en coaching

In alle situaties die betrekking hebben op betekenisvolle dagelijkse activiteiten zal de ergotherapeut samen met de cliënt een oplossing proberen te vinden of een alternatieve manier aandragen zodat de cliënt weer naar tevredenheid zijn of haar activiteit (zelf) kan uitvoeren. De ergotherapeut doet dit door te adviseren, te trainen, te coachen en voor te lichten. Uiteindelijk is het de cliënt die de regie over zijn of haar leven (waar mogelijk) weer in handen neemt, met ondersteuning en begeleiding van de ergotherapeut.


Ergotherapie is zorg op maat

Ergotherapie is zorg op maat; zorg die afgestemd wordt op de wensen van de cliënt. De ergotherapeut gaat eerst in gesprek met de cliënt over wat voor de cliënt echt belangrijk is. Daarna doet de ergotherapeut een observatie van de dagelijkse activiteiten om zo na te gaan wat de beperkingen en mogelijkheden zijn.

Wanneer dat nodig is, werkt de ergotherapeut samen met andere zorgverleners zoals de huisarts, fysiotherapeut, oefentherapeut, logopedist of diëtist. Ook kan de (wijk)verpleegkundige of bijvoorbeeld de gemeente worden betrokken bij de hulpvraag


Zie ook Ergotherapie Nederland